Cercetare

În prima etapă, am lansat un concurs pentru 10 posturi de „cercetător”, deschis către toți adolescenții din România cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Am primit 270 de aplicații, din care am ales 10 pentru a fi cercetători „In a Relationship”.

Cei 10 cercetători adolescenți au fost cei care mai departe au strâns informațiile și alături de care am identificat premizele cercetării, pornind de la întrebarea: DE CE EXISTĂ VIOLENȚĂ ÎN RELAȚII LA LICEU?

Am identificat împreună cu ei, într-un focus grup de o zi, moderat de Vlad Tăușance, cauze personale ale violenței, atât interne (nevoie de confirmare, așteptări nerealiste, frica de a rămâne singur), cât și externe (mediu familial ostil, posibilități financiare reduse, obișnuință cu abuz emoțional și manipulare) dar și cauze societale, cum ar fi lipsa modelelor feminine, lipsa unor sancțiuni specifice sau explicite (violența nu are, de multe ori, consecințe) și un set de valori patriarhale transmise din generație în generație.

Majoritatea răspunsurilor au fost colectate online. Fiind întrebări care intră în intimitatea adolescenților, chestionarul online, cu întrebări deschise, le-a permis să răspundă sincer, fiindu-le respectată confidențialitatea răspunsurilor.

După o lună de cercetare, 1.131 de liceeni din România au răspuns întrebărilor chestionarului online „In a Relationship”.

270 de respondenți la chestionarul inițial, din 80 de orașe
1.131 de respondenți chestionarul „In a Relationship”, din 30 de orașe
100 de intervievați live

=> Un eșantion masiv de aproape 1.500 de adolescenți din România 

Studiul „In a Relationship” este unul de tip non-probabilist. Datele nu sunt reprezentative la nivel național și nu pot fi extrapolate la nivelul liceenilor din România, ele au un caracter exploratoriu, oferind insight-uri despre atitudinile și comportamentele adolescenților.

Partenerii noștri: Asociația ANAISAsociaţia Femeilor din SibiuAsociaţia Touched Fundaţia Friends for FriendsFundaţia PACT