Mehedinți

În judeţul Mehedinți funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din judeţ.

Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mehedinți

Telefon: 0252/324460, 0252/319266

Servicii pentru victimele violenței în familie:

– Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
– Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
– Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
– Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
– Servicii pentru copii: supraveghere , asistență educațională
– Mediere şi Asistenţă socială
– Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
– Asistență medicală
– Informare și îndrumare