Ialomița

În judeţul Ialomița funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din judeţ.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

Telefon: 0243/231088, 0243/216657, 0243/206101

Servicii pentru victimele violenței în familie:

– Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
– Acompaniere în instanță
– Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
– Consiliere pentru creşterea autonomiei şi auto-determinare
– Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale
– Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
– Intermediere relații cu alte instituții
– Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
– Servicii pentru copii: supraveghere , asistență educațională
– Mediere şi Asistenţă socială
– Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
– Servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei
– Asistență medicală
– Informare și îndrumare