Covasna

În judeţul Covasna funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din judeţ.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Covasna

Telefon: 0267/314660

– Servicii pentru victimele violenței în familie:
– Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
– Consiliere psiho-socială specifică
– Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
– Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale
– Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
– Intermediere relații cu alte instituții
– Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
– Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
– Mediere şi Asistenţă socială
– Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
– Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
– Asistență medicală
– Informare și îndrumare