Brașov

În judeţul Brasov funcţionează 2 centre rezidenţiale (adăposturi) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din judeţ.

Biserica Reformata „Casa Speranței”

Telefon: 0268/360470

Servicii pentru victimele violenței în familie:

– Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
– Acompaniere în instanță
– Consiliere psiho-socială specifică
– Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale
– Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
– Intermediere relații cu alte instituții
– Mediere şi Asistenţă socială
– Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
– Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
– Asistență medicală
– Informare si indrumare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Telefon: 0268/417100

Servicii pentru victimele violenței în familie:

– Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
– Consiliere psiho-socială specifică
– Consiliere pentru cresterea autonomiei și auto-determinare
– Asistenta/consiliere pentru gasirea unui loc de munca
– Intermediere relații cu alte instituții
– Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
– Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
– Asistență medicală
– Informare si indrumare