Argeș

În judeţul Arges funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din judeţ.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Telefon: 0248/271131

Servicii pentru victimele violenței în familie:

– Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
– Consiliere psiho-socială specifică
– Consiliere pentru creşterea autonomiei și auto-determinare
– Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
– Intermediere relații cu alte instituții
– Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
– Mediere şi Asistenţă socială
– Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
– Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
– Asistență medicală
– Informare și îndrumare